Address
16th Floor, No.6 Building
Lane 28, No.36 Danba Road,
Xuhui Century Plaza,
Shanghai, 200062
China

Contact
+86 21 6196 2666

Managing Director
Yibo Ren

General Office
Zhou Wen
+86 21 6089 2608

Accounting
Michelle Mai
+86 21 6196 2618

Customer Service/Sales
Joycean Yuan
+86 21 6196 2639