Ana içeriğe atla
x

Reponsible Care

Pulcra

RESPONSIBLE CARE

RESPONSIBLE CARE

“Verband der Chemischen Industrie e.V.” (Alman Kimya Endüstrisi Birliği) üyesiyiz ve çalışanlarımızın ve vatandaşların güvenliğinin yanı sıra sağlık ve çevrenin korunmasını sürekli iyileştirerek dünya çapındaki “..lü Sorumluluk” inisiyatifine göre hareket etmeyi taahhüt ediyoruz.

 • Güvenlik, insan sağlığı ve çevrenin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle, şirket yönetimlerinin bu önemli ilkeye yönelik olan “Üçlü Sorumluluk” kılavuzlarını tanımlaması gerekmektedir. Ayrıca, bu kılavuzların şirket ve çalışanları tarafından günlük olarak uygulanmasını sağlayacak önlemler ve prosedürler tanımlanmalıdır. Bu kılavuzlar periyodik olarak gözden geçirilmeli ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmelidir.
 • Şirketler, çalışanlarının güvenlik ve çevre bilincini güçlendirmekte; ürünlerin veya üretim operasyonlarının sonucu olarak çevreye olan duyarlılıklarını arttırmaktadırlar.
 • Kimya endüstrisi şirketleri, halkın ürün, süreç ve faaliyetlerle ilgili olarak şeffaflık ihtiyacına yapıcı bir yaklaşım temelinde saygı duymaktadır.
 • Kimya endüstrisi şirketleri, ürün güvenilirliklerini hammadde seçimi, üretim, depolama, nakliye, dağıtım, kullanım, geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri olarak sürekli geliştirmektedirler. Yeni ürünlerin geliştirilmesinde ve üretim sürecinde; müşteriler, işletmeler ve kullanıcılarla diyalog kurarak, sağlık, güvenlik ve çevre konularını dikkate alırlar.
 • Ürün sorumlulukları gereği kimya endüstrisi şirketleri, ürünlerinin güvenli taşınması, depolanması, güvenli kullanımı, geri dönüşümü ve bertarafı hakkında bilgi vermektedir. Bu özellikle alıcılar, üreticiler ve kullanıcılar için geçerlidir.
 • Kimya endüstrisi şirketleri, ürünlerin yaşam döngüsünün tüm aşamalarında insan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel etkileriyle ilgili olarak ürün ve üretim süreçlerine ilişkin bilgilerini sürekli olarak geliştirmektedirler.
 • Ekonomik çıkarlara bakılmaksızın, kimya endüstrisi şirketleri, bilimsel bir risk değerlendirmesinin sonuçları, insan sağlığını ve çevreyi korumak için bir ihtiyati önlem olarak bir sınırlama ya da durdurma gerektiriyorsa, ürünlerin pazarlamasını sınırlamalı ya da üretimi durdurmalıdır.
 • Kimya endüstrisi şirketleri güvenli üretim tesisleri işletmektedir. İnsan sağlığını veya çevreyi tehlikeye sokan risklerin belirlenmesi durumunda, şirketler gerektiği gibi derhal harekete geçmelidir. Bunu yaparken yetkili makamlarla yakın işbirliği yapacak ve halkı bilgilendireceklerdir.
 • Kimya endüstrisi şirketleri, insan sağlığının ve çevrenin korunmasını sürekli olarak sağlamak amacıyla, bilgi ve deneyimlerini uygulanabilir ve etkin yasaların, yönetmeliklerin ve standartların geliştirilmesinde kullanılabilir kılmaktadır.
 • Kimya endüstrisi şirketleri, paydaşlarıyla diyalogu sürdürür ve teşvik eder.
 • Kimya endüstrisi şirketleri ulusal “Üçlü sorumluluk” programını desteklemektedirler ve “Üçlü sorumluluk” ilkelerinin şirket içinde uygulanabilmesi için yeterli kaynak sağlarlar.

GLOBAL YAYGINLIK

13 ülkede faaliyet gösteriyor, müşterilere terinde teknik servis ve ürün çözümleri sunuyoruz.

HİZMETLER

Ürününüz ne olursa olsun, bunun için çözümler üretiyoruz: ürün gamımız çok geniş yelpazedeki müşteri gereksinimleri için teknik çözümler sunmaktadır.

HABERLER

Pulcra dünyasındaki yeni ürünlerden ve teknolojilerden haberdar olun.