Ana içeriğe atla
x

Reponsible Care

Pulcra

SORUMLU BAKIM

SORUMLU BAKIM

“Verband der Chemischen Industrie e.V.” (Alman Kimya Endüstrisi Birliği) üyesiyiz ve çalışanlarımızın ve vatandaşların güvenliğinin yanı sıra sağlık ve çevrenin korunmasını sürekli iyileştirerek dünya çapındaki Sorumlu Bakım inisiyatifine göre hareket etmeyi taahhüt ediyoruz.

 • Güvenlik ve insan sağlığının ve çevrenin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle, şirket yönetimlerinin bu önemli ilkeye yönelik olan Sorumlu Bakım kılavuzlarını tanımlaması gerekmektedir. Ayrıca, bu kılavuzların şirket ve çalışanları tarafından günlük olarak uygulanmasını sağlayacak önlemler ve prosedürler tanımlanacaktır. Bu kılavuzlar periyodik olarak gözden geçirilecek ve uygun durumlarda yeni gereksinimlere göre ayarlanacaktır.
 • Şirketler, çalışanlarının güvenlik ve çevre bilincini güçlendirmektedir. Ürünlerin veya tesis faaliyetlerinin sonucu olarak çalışanların potansiyel çevresel yüklere karşı duyarlılığını arttırırlar.
 • Kimya endüstrisi şirketleri, genel halkın ürün,süreç ve faaliyetlerle bağlantılı olarak şeffaflık ihtiyacına yapıcı bir yaklaşım temelinde saygı duymaktadır.
 • Kimya endüstrisi şirketleri, ürünlerinin güvenliğini sürekli olarak geliştirmektedir: hammadde seçimi, üretim, depolama, nakliye, dağıtım, kullanım, geri dönüşüm ve bertaraf işlemlerinde. Hem yeni ürünlerin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesinde hem de alıcılar, işleme işletmeleri ve kullanıcılarla diyalogda sağlık, güvenlik ve çevre konularını dikkate alırlar.
 • Ürün sorumlulukları gereği kimya endüstrisi şirketleri, ürünlerinin güvenli taşınması, depolanması, güvenli kullanımı, geri dönüşümü ve bertarafı hakkında bilgi vermektedir. Bu özellikle alıcılar, işleme işletmeleri ve kullanıcılar için geçerlidir.
 • Kimyasal endüstrisi şirketleri, ürünlerin yaşam döngüsünün tüm aşamalarında insan sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel etkileriyle ilgili olarak ürün ve üretim süreçlerine ilişkin bilgilerini sürekli olarak genişletmektedir.
 • Ekonomik çıkarlara bakılmaksızın, kimya endüstrisi şirketleri, bilimsel bir risk değerlendirmesinin sonuçları, insan sağlığını ve çevreyi korumak için bir ihtiyati önlem olarak bir sınırlama ya da durdurma gerektiriyorsa, ürünlerin pazarlamasını sınırlamalı ya da üretimi durdurmalıdır.
 • Kimya endüstrisi şirketleri güvenli üretim tesisleri işletmektedir. İnsan sağlığını veya çevreyi tehlikeye sokan risklerin belirlenmesi durumunda, şirketler gerektiği gibi derhal harekete geçmelidir. Bunu yaparken yetkili makamlarla yakın işbirliği yapacak ve halkı bilgilendireceklerdir.
 • Kimya endüstrisi şirketleri, insan sağlığının ve çevrenin korunmasını sürekli olarak sağlamak amacıyla, bilgi ve deneyimlerini uygulanabilir ve etkin yasaların, yönetmeliklerin ve standartların geliştirilmesinde kullanılabilir kılmaktadır.
 • Kimya endüstrisi şirketleri, paydaşlarıyla diyalogu sürdürüyor ve teşvik ediyor.
 • Kimya endüstrisi şirketleri ulusal Sorumlu Bakım programını desteklemektedir. Sorumlu Bakım ilkelerine uymak için, şirket içinde uygulanabilmesi için yeterli kaynak sağlarlar.

GLOBAL YAYGINLIK

13 ülkede faaliyet gösteriyor, müşterilere terinde teknik servis ve ürün çözümleri sunuyoruz.

HİZMETLER

Ürününüz ne olursa olsun, bunun için çözümler üretiyoruz: ürün gamımız çok geniş yelpazedeki müşteri gereksinimleri için teknik çözümler sunmaktadır.

HABERLER

Pulcra dünyasındaki yeni ürünlerden ve teknolojilerden haberdar olun.