Pulcra Chemicals, 2013’ten beri bluesign® sistem ortağıdır. Bluesign® ile işbirliği, Pulcra Kimya tekstil, elyaf ve deri endüstrisi için sürdürülebilir ürünler geliştirmesi ve üretmesinin önemli bir parçasıdır. Tüm Pulcra bluesign® sertifikalı ürünler, bluesign® sistemine göre homologasyon kriterlerini karşılar ve bluefinder veritabanında yayınlanır.

Bluesign®FINDER: https://finder.bluesign.com/index.html

İletişim: bluesign@pulcrachem.com

GOTS

Global Organik Tekstil Standardı (GOTS), organik olarak üretilmiş doğal liflerden yapılan tekstillerin işlenmesinde dünyada tanınmış standart olarak kabul edilmektedir. Standart, sertifikalı organik tarım veya hayvancılıkla yetiştirilen bitki veya hayvanlardan elde edilen en az %70 sertifikalı elyaflardan üretilen tüm tekstil ürünlerinin işlenmesi, üretilmesi, paketlenmesi, etiketlenmesi, ticareti ve dağıtımını kapsar. Nihai ürünler, elyaf ürünleri, iplikler, kumaşlar, hazır giyim ve ev tekstili olabilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Pulcra Kimya’nın ürün portföyü, GOTS gerekliliklerini karşılayan çeşitli ürünler içerir.

Pulcra Specialty Chemicals Shanghai Co. Ltd.
Pulcra Chemicals GmbH
Pulcra Kimya San. Tic. A.Ş.
Pulcra-Lachiter S.r.l.
Pulcra Chemicals LLC

ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001, sistematik enerji yönetimi için Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından 2011 yılında yayınlanmış bir standarttır. Potansiyel tasarrufları belirleme, enerji tüketimini azaltma ve enerjiyle ilgili sürekli iyileştirme süreci başlatmada şirketleri destekler.

ISO 9001:2015, bir kalite yönetim sistemi kriterlerini tanımlar. Faaliyet alanı ne olursa olsun, büyük veya küçük kuruluşlar tarafından uygulanabilir. Bu standart, güçlü bir müşteri odağı, üst yönetimin motivasyonu ve katılımı, süreç yaklaşımı ve sürekli iyileştirme dahil olmak üzere, bir dizi kalite yönetim ilkesine dayanır. ISO 9001:2015’in uygulanması, müşterilerin sürekli olarak iyi kalitede ürün ve hizmet almasını sağlamaya yardımcı olur.

ISO 14001: Bu uluslararası standart, etkili bir çevre yönetim sistemi (EMS) gerekliliklerini belirtir. Bir kuruluşun izlemesi gereken bir çerçeveyi sağlar, çevresel performans gerekliliklerini belirtmez. ISO 14000 çevre yönetim standartları ailesinin bir parçası olan ISO 14001, kuruluşların belgelendirme talebinde bulunabileceği gönüllü bir standarttır. Özellikle ISO 9001 olmak üzere diğer yönetim standartlarıyla entegrasyon, kurumsal hedeflere ulaşılmasını daha da destekleyebilir.

Pulcra Especialidades Quimicas Ltda. – Brasilien
Pulcra Especialidades Quimicas Ltda. – Brasilien
Pulcra-Lachiter S.r.l. – Italien
Pulcra Chemicals GmbH – Deutschland
Pulcra Chemicals GmbH – Deutschland
Pulcra Chemicals S.A. de C.V. – Mexiko
Pulcra Chemicals SL – Spanien
Pulcra Chemicals SL – Spanien
Pulcra Chemicals SL – Spanien
Pulcra Chemicals SL – Spanien
Pulcra Kimya San. Tic. A.Ş. – Türkei
Pulcra Kimya San. Tic. A.Ş. – Türkei
Pulcra Chemicals LLC – USA

LEATHER NATURALLY

Leather Naturally, tüm dünyada üretilen sürdürülebilir derinin kullanımını teşvik eder ve tasarımcılar, üreticiler ve tüketicilere doğal zarafet, güzellik, kalite ve çok yönlülüğü konusunda ilham vermeyi ve eğitmeyi amaçlar.

Pulcra Chemicals, 2019’dan beri üyedir.

DERİ ÇALIŞMA GRUBU

Deri Çalışma Grubu (Leather Working Group), deri işleme endüstrisi için dünyanın önde gelen çevre belgelendirmesinden sorumlu, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Üye markalar, tabakhaneler, kimyasal tedarikçileri, konfeksiyon-ayakkabı-mobilya derisi üreticileri, perakendeciler ve teknik uzmanlardan oluşmaktadır. Grup, çevresel öncelikleri sıralayarak, en iyi uygulamaları vurgulayarak ve sürekli iyileştirme için yönergeler sağlayarak, deri işleme endüstrisindeki gelişmeleri destekler.

Pulcra Chemicals, Nisan 2017’den beri üyedir.

OEKO-TEX®, Avrupa ve Japonya’daki 17 bağımsız kuruluştan oluşur. Birlikte tekstil ve deri endüstrisi için sürekli olarak test yöntemleri ve limit değerler geliştirirler. STANDARD 100 by OEKO-TEX®, kullanılan yardımcı malzemelerin yanı sıra, tüm işleme aşamalarında tekstil hammaddeleri, yarı bitmiş ve bitmiş ürünler için tüm dünyada tek tip, bağımsız bir test ve belgelendirme sistemidir. STANDARD 100 by OEKO-TEX®’in odak noktası, bilimsel bir temelde test kriterleri, limit değerler ve test yöntemleri geliştirmektir. Testler, çok sayıda denetime tabi olan ve olmayan maddeyi dikkate alınarak, kapsamlı OEKO-TEX® kriterleri kataloğuna dayanarak gerçekleştirilir. Çoğu durumda, test kriterleri ve limit değerler, yürürlükteki ulusal ve uluslararası standartların çok ötesine geçer.

Pulcra Kimya’nın ürün portföyü, OEKO-TEX® gerekliliklerini karşılayan geniş bir ürün yelpazesinden oluşur.

REACH, Avrupa Kimyasallar Tüzüğüdür ve Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve Yetkilendirilmesi anlamına gelir.

REACH, 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girerek, Avrupa Birliğindeki önceki kimyasallar mevzuatının yerini almıştır. REACH’in ana hedefleri, insan sağlığı ve çevre için yüksek düzeyde koruma sağlamaktır. Bunun yanı sıra, kanun koyucu, şirketlerin hayvanlar üzerinde test yapmasını önlemek ve yenilikçiliğini ve rekabet gücünü güçlendirmek için alternatif test yöntemlerini teşvik etmek istemektedir. REACH kapsamında üretici veya ithalatçı, kimyasalların oluşturduğu kullanıma özgü riskleri değerlendirmek ve kullanıcılara uygun güvenlik bilgilerini sağlamak konusunda geçmişte olduğundan daha fazla sorumluluk taşımaktadır.

Tedarikçilerimizden alınan bilgilere ve ürün bileşimi hakkındaki güncel bilgimize dayanarak, kayda tabi tüm maddelerin tarafımızca veya üst tedarikçilerimiz tarafından kaydedildiğini veya kayıttan muaf olduğunu onaylayabiliriz. Ayrıntılı bilgi için, lütfen ürünlerimizin Güvenlik Bilgi Formlarına (SDS’ler) bakın.

https://cefic.org/policy-matters/chemical-safety/reach/

Sürdürülebilir Palm Yağı Yuvarlak Masası (RSPO), sürdürülebilir palm yağı ürünleri için çok paydaşlı küresel bir girişimdir. Fashion Chemicals GmbH & Co KG (Pulcra Chemicals Group’un hakim şirketi), 12 Aralık 2017’den beri RSPO girişiminin bir üyesidir. Amaç, sertifikalı palm yağı ve plam çekirdeği yağı bazlı yeni ürünler geliştirmek, formüle etmek ve pazarlamaktır.

Ayrıntılı bilgi için, lütfen bağlantıyı ziyaret edin: https://rspo.org/members/6858

Beschwerdeverfahren bei Palmöl:

Wie es funktioniert 

Bei Pulcra Chemicals GmbH wurde ein Beschwerdemanagement eingerichtet, damit Beschwerden von Einzelpersonen, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen bezüglich der Umsetzung der Palmölpolitik von Pulcra gemeldet werden können. Wir sind uns bewusst, dass die Bereitstellung dieses Feedback-Mechanismus für Stakeholder wichtig ist, da er dazu beiträgt, die Einhaltung der Palmölpolitik in unseren Betrieben und unserer Lieferkette zu überwachen. Das Beschwerdeverfahren fördert außerdem Transparenz und Verantwortlichkeit. Wir nehmen uns selbst und unsere Zulieferer in die Pflicht, auf Beschwerden zu reagieren, zeitlich begrenzte Aktionspläne aufzustellen, um Fortschritte zu gewährleisten, und die Beschwerde in der vom Beschwerdeführer vereinbarten Weise rechtzeitig abzuschließen.

Beschwerden können über einen der folgenden Kanäle eingereicht werden:

Per E-Mail an:
Grievance_procedure@pulcrachem.com

Schriftlich an:
Pulcra Chemicals GmbH
Isardamm 79-83
82538 Geretsried
Zu Händen: Abteilung Produktsicherheit (RSPO-Koordinator)

Im Rahmen unseres Beschwerdeverfahrens werden wir alle eingehenden Fälle untersuchen. Auf der Grundlage der bisher eingegangenen Beweise werden wir den Fall durch Gespräche mit den betroffenen Parteien bewerten und entscheiden, ob es sich bei dem gemeldeten Problem um einen Beschwerdefall handelt oder ob es als nicht förderungswürdiger Beschwerdefall eingestuft wird und nicht weiter untersucht wird.

Dünyanın önde gelen kimya şirketlerinden yedisi, Ekim 2020’de Tekstil Endüstrisi için Sürdürülebilir Kimya’yı (SCTI) başlatmak üzere bir araya geldi. Yeni ittifak, işbirliği, inovasyon ve dönüşümsel değişim taahhüdü ile tekstil ve deri endüstrilerini daha sürdürülebilir bir geleceğe yönlendirmeyi amaçlıyor.

Lütfen ayrıntılı bilgi edinin: basın bülteni

ZDHC

Tehlikeli Kimyasalları Önlemeye Yönelik Ortak Yol Haritasının (ZDHC – Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı (ZDHC) 2.Versiyonunda , ZDHC’ye iştirak eden şirketler, giyim ve ayakkabı endüstrisi için Üretimde Kullanımı Kısıtlı Madde Listesi (MRSL) tanımlamayı ve geliştirmeyi taahhüt eder. Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı (ZDHC) Üretimde Kullanımı Kısıtlı Madde Listesi (MRSL), üretim ve ilgili süreçlerde kullanılabilecek ve çevreye salınabilecek tehlikeli maddeleri ele alır. Sadece nihai ürünlerde bulunabilecek maddelerle sınırlı değildir.

Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı (ZDHC) Üretimde Kullanımı Kısıtlı Madde Listesi (MRSL), kısıtlı kullanıma tabi olan kimyasal maddelerin bir listesidir, bir başka ifadeyle hammadde veya ürünün imalatında istenen bir işlev veya etkiyi elde etmek için, MRSL’de listelenen kimyasal madde veya madde grubu kastılı olarak kullanılamaz Kimyasal formülasyonların üretimindeki safsızlıklar nedeniyle, belirli konsantrasyon limitleri içinde olmaları koşuluyla eser miktarda, kısıtlı kullanım maddesine izin verilir. İçerdiği kısıtlı kullanım maddelerinin bu limitleri aştığı kimyasal formülasyonlar, MRSL ile uyumlu değildir.

Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı (ZDHC) Üretimde Kullanımı Kısıtlı Madde Listesine (MRSL) göre kısıtlanmış maddeler ve madde grupları (kimyasallar ve bireysel limitler hakkında ayrıntılı bilgi için MRSL’ye bakın):

 • Alkilfenol (AP) ve alkilfenol etoksilatlar (APEO’lar)
 • Klorobenzenler ve Klorotoluenler
 • Klorofenoller
 • Boyar maddeler – Azo (sınırlı aminlerin oluşumu)
 • Boyalar – Lacivert Boya
 • Boyalar – kanserojen veya eşdeğer önem arz eden
 • Boyalar – Dispers (hassaslaştırıcı)
 • Alev geciktiriciler
 • Glikoller
 • Halojenli çözücüler
 • Organotin bileşikleri
 • Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar)
 • Perflorlu ve poliflorlu kimyasallar (PFC’ler)
 • Ftalatlar – diğer tüm orto-ftalik asit esterleri dahil
 • Toplam ağır metaller
 • Uçucu organik bileşikler (VOC)

Hammadde tedarikçilerimizden aldığımız bilgilere göre, halihazırda sunduğumuz ürünlerde (ürün listesine bakın), Üretimde Kullanımı Kısıtlı Madde Listesinde (MRSL) belirtilen kimyasalların bilinçli olarak kullanılmadığını  veya belirtilen limitler üzerinde safsızlıklar eklenmiş maddeler veya madde grupların içermediğini lütfen unutmayın. Elimizdeki bilgilere göre, üretim sırasında bu maddelerin hiçbiri bilinçli olarak kullanılmamaktadır.

Bu liste, Pulcra Chemicals Group’un dünya çapındaki tüm güncel ürün portföyünü kapsamaz. Bir sorunuz varsa veya ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Pulcra Chemicals GmbH
Ürün Güvenliği
Tel.: +49 8171 628 200
E-Posta: psr-de@pulcrachem.com